News & Events

Spriocdháta nua - Iarratais ECCE/CCSS ECCE/CCSS Deadline Extension

Mar gheall ar an drochaimsir tá na spriocdhátaí a leanas i bhfeidhm anois:

18-22 Eanáir        Seachtain Tagartha

18-29 Eanáir        Déanfaidh na seirbhísí a gcuid iarratais a chomhlíonadh ar an idirlion.

20 Eanáir        Iarratar ar thuismitheoirí na foirmeach dhearbhúcháin a sheoladh ar ais chuig na seirbhísí.

21 Eanáir        Má tá spásanna i seirbhísí, iarrtar orthu na hiarratais a sheoladh ar ais roimh an dáta seo ionas go mbeidh Oifig Aire na Leanaí in ann na Coistí Cúraim Leanaí a chur ar an eolas.

Due to the current inclement weather, the reference week for the ECCE/CCSS return is being put back a week, from the week of 11-15 January to the week of 18-22 January.  This will result in the following deadlines moving;

18-22 January        Reference week
18-29 January        Services make their electronic returns

20 January        Parents are asked to complete their declaration forms and return them to services by this date at the latest
21 January        Services with vacancies are asked, if at all possible, to make their returns by this date, so the OMCYA can inform CCCs of where there are vacancies.
 

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today