News & Events

Ag Coinneáil Leanaí Slán: Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag cabhrú le tuismitheoirí agus le cúramóirí seirbhísí agus gníomhaíochtaí sábháilte a roghnú.KEEPING CHILDREN SAFE: Galway Childcare Committee Helping Parents and Carers Choose Safely

Preas Ráiteas 24ú Márta 2009

Ag Coinneáil Leanaí Slán: Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag cabhrú le tuismitheoirí agus le cúramóirí seirbhísí agus gníomhaíochtaí sábháilte a roghnú.

Tá bileog nua ar fáil i nGaeilge ó Choiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe in éineacht leis an Fheidhmeannach Seirbhíse Sláinte an Iarthar dár teideal ‘Ag Coinneáil Leanaí Slán’ Tá treoirlínte agus eolas ann do thuismitheoirí agus cúramóirí le cabhrú leo seirbhísí agus gníomhaíochtaí sábháilte a roghnú do pháistí.

Deir Mary Giblin, Comhordaitheoir Choiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe; “Tá sábháilteacht leanaí níos tábhachtaí ná aon ní eile agus tá dualgas cúraim ar gach eagraíocht a bhíonn i dteagmháil le páistí. Cé go bhfuil tuismitheoirí agus cúramóirí freagrach as a chinntiú go bhfuil a gcuid leanaí slán, is riachtanas bunúsach é do chuile eagraíocht a bhfuil oibrithe deonacha nó ar phá acu, go mbeadh caighdeán maith chúram leanaí acu”.

Tá an bhileog ar fáil i nGaeilge d’fheighlithe leanaí, tuismitheoirí agus cúramóirí ó oifigí Choiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe. Cuir ghlaoch ar 091 752039 le haghaidh tuilleadh eolais.

Críoch

Clic anseo i gcomhair an billeog 'Ag Coinneáil Leanaí Slán'

Le haghaidh tuilleadh eolais déan teagmháil le:

Colette Coughlan
Oifigeach Eolais
Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe
9B Ionad Miondíola Liosbán
Bóthar Thuama
Gaillimh
Fón: 091-752039
Facs: 091-735701
R- Phost: colette@galwaychildcare.com
Suíomh Gréasáin: www.galwaychildcare.com
Press Release
10th February 2009

KEEPING CHILDREN SAFE: Galway Childcare Committee Helping Parents and Carers Choose Safely

A new leaflet, ‘Keeping Children Safe’, has been made available by Galway City & County Childcare Committee in conjunction with the HSE West. The leaflet contains guidelines and information for parents and carers on how to choose safe services and activities for children.

Mary Giblin, Co-ordinator of the Galway City & County Childcare Committee said; “Children’s safety is paramount and all organisations have a duty of care when working with children. While parents and carers are responsible to ensure that children are safe at all times, good standards in relation to children’s welfare are fundamental for all organisations, whether workers are paid or unpaid”.

“Keeping Children Safe” has information on best practice in services and how to voice concerns if parents or carers are unhappy in any way with the organisation. Brid Burke, HSE Children First Information and Advice Officer explained, “For example, each group or organisation needs to have a designated person and procedure for responding to Child Protection and Welfare Concerns. The designated person is responsible for seeking advice from the HSE if they have concerns about a child’s safety or welfare”.

The leaflet is available for childcare providers, parents and carers from the offices of the Galway City & County Childcare Committee. Telephone 091 752039 for further details.

Click here for a copy of Keeping Children Safe.


ENDS

For further information, please contact:
Colette Coughlan
Information Officer
Galway City & County Childcare Committee
9B Liosban Retail Centre
Tuam Road
Galway
Tel: 091-752039
Fax: 091-735701
Email: colette@galwaychildcare.com
Website: www.galwaychildcare.com

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today