News & Events

Imr�iteach - An Garda S�och�na

Imr�iteach�GARDA VETTING

De r�ir Rialach�in um Ch�ram Leana� (Seirbh�s� R�amhscoile) (Uimh. 2) 2006 agus Rialach�in um Ch�ram Leana� (Seirbh�s� R�amhscoile) (Uimh. 2)(Leas�) t� s� de dhualgas ar sheirbh�s� c�ram leana� teastais agus imr�iteach Garda S�och�na a fh�il maidir leis an fhoireann, mac l�inn agus daoine a chuireann am ar f�il go deonach� aon duine a bh�onn i dteagmh�il le p�ist� sa seirbh�s.

M�s ball den NCNA t�  - is f�idir foirmeacha a fh�il �:

Teil: 01 460 1138 ext. 6 or rphost: camilledaly@ncna.ie

Breis eolais �  www.ncna.ie

M�s ball den IPPA t� � is f�idir foirmeacha a fh�il �:

Teil: 01 463 0010

Breis eolais �  www.ippa.ie

Muna bhfuil t� i do bhall de cheachtar de na heagra�ochta� thuasluaite, is f�idir dul i dteagmh�il le Barnardos chun foirm a fh�il � Sheirbh�s Imr�iteach Barnardos ag:  Barnardos Vetting Service, The Bowling Green, White Street, Cork n� seol r�omhphost chuig:  vetting@barnardos.ie.
 

Gallery

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today