News & Events

Beart na gCuntas D�omhaoin

Beart na gCuntas D�omhaoin um
Fheabhs� Chaighde�n Seirbh�s� R�amhscoile

s � an aidhm at� leis an tionscnamh maoinithe seo n� le tac� le agus feabhs� a dh�anamh ar an ard-chleachtas i su�omh na Seirbh�s� R�amhscoile.
T� an maoini� � thairiscint le tac� le cur i bhfeidhm na mbeart caighde�in a bhfuil cur s�os orthu in S�olta, an Chreatlach N�isi�nta C�il�ochta d�Oideachas na Luath-�ige.
 
Is � an d�ta deiridh d�iarratais n� 5in ar an Aoine, 4 I�il 2008.
Cuir glaoch ar Oifigeach Forbartha sa gCoiste C�ram Leana� m� bh�onn aon chabhair ag teast�il maidir le hiarratas a dh�anamh ar an maoini� thuasluaite.
 
 

 

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today