News & Events

Seachtain na bhFeighlithe Leanaí i nGaillimh Celebrating Childminding Week in Galway

Seachtain na bhFeighlithe Leanaí i nGaillimh

Tá Coiste Cúram Leanaí Chontae agus Chathair na Gaillimhe ag ceiliúradh Seachtain Náisiúnta na bhFeighlithe Leanaí idir an 21ú lá agus an 28ú lá Aibreán. Tá seimineár bhliantúil eagraithe do Fheighlithe Leanaí go háitiúil in Óstán an Carlton i gCathair na Gaillimhe ar an Satharn, 28ú Aibreán ón 9.30 r.n. – 2.30 i.n. Beidh fáilte roimh Feighlithe Leanaí atá ag cur seirbhís ar fáil faoi láthair agus aon duine a bhfuil suim acu i bhfeighlíocht leanaí chuig an seimineár.

Beidh ceardlanna ar bun maidir le tábhacht spraoi taobh amuigh (le Eco Envolve) foghlaim le ceol (le Deirdre Stephens) agus beidh Breda McCarthy, Bainisteoir Seirbhísí Réamhscoile i bhFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ag tabhairt eolais maidir le hathruithe a bhaineann leis na rialacháin.
Tá an ócáid seo dírithe ar Fheighlithe Leanaí chun deis a thabhairt dóibh cur lena bproifisiúntacht agus deis freisin gnéithe a bhaineann le Feighlíocht Linbh a phlé lena chéile. “Tarraingíonn Seachtain na bhfeighlithe Leanaí aird ar an sár-obair atá ar bun ag na Feighlithe Leanaí” a deir Colette Coughlan, Oifigeach Comhairleach um Fheighlithe Leanaí, Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe.
Déanann an Coiste Cúram Leanaí Chontae obair fhiúntach na bhFeighlithe Leanaí a chur chun cinn trí comhairle agus tacaíocht a thabhairt dóibh agus a gcuid oibre a cheiliúradh ar an láithreán gréasáin www.galwaychildcare.com go leanúnach.

Tá táille €10 á bhaint amach agus tá lón san áireamh sa phraghas seo. Téigh I dteagmháil le Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com chun áit a chur in áirithe don seimineár ar an 28ú Aibreán.

Tá €200,000 curtha ar fáil ag an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige do Fheighlithe Leanaí go náisiúnta i mbliana. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar dheontas, téigh i dteagmháil le Colette Coughlan, Ofigeach Comhairleach um Fheighlithe Leanaí chun foirm iarratais a fháil. Is deis iontach atá ann chun seirbhís phroifisiúnta a chur chun cinn le cabhair agus tacaíocht ón gCoiste Cúram Leanaí.

 

Breis eolais maidir le Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe:

Is í príomhaidhm Choiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe feidhmiú an Bheartais Náisiúnta um Chúram Leanaí a chomhordú ar leibhéal áitiúil thar ceann na Roinne Leanaí agus Gnóthaí Óige.
PRÍOMH-SPRIOCANNA
• Cabhrú le seirbhísí cúraim leanaí ar ardchaighdeán a fhorbairt agus iad sin a chomhordú.
• Scéimeanna an DCYA a chur i bhfeidhm go háitiúil.
• Iarratais ar dheontais a riaradh agus maoirseacht a dhéanamh orthu.
• Soláthar Oiliúint Chreidiúnaithe agus Oiliúint Inseirbhíse do sholáthróirí/fhoirne a chomhordú.
• Faisnéis agus acmhainní a sholáthar do sholáthróirí cúraim leanaí, do thuismitheoirí agus don phobal i gcoitinne.
• Iniatacht leanaí a bhfuil míchumas orthu agus leanaí ó mhionlaigh eitneacha lena n-áirítear leanaí ó Phobal an Lucht Siúil a chur chun cinn sna seirbhísí cúraim leanaí.
• Rannpháirtíocht a ghlacadh i dtionscnaimh idirghníomhaireachta tacaíochta do theaghlaigh a chuireann iniatacht shóisialta chun cinn a fhorbairt agus a sheachadadh
• Tionscnaimh Speisialta a dhéanann Coiste Cúram Leanaí Chathair agus Chontae na Gaillimhe bainistíocht orthu.
 

Celebrating Childminding Week in Galway

Childminding Week 2012 will be celebrated at the annual Childminders’ Seminar and Network Lunch on Saturday, 28th April in the Carlton Hotel from 9.30 a.m.– 2.30 p.m. Galway City & County Childcare Committee invites Childminders to celebrate and acknowledge their profession by attending this very informative seminar, with workshops on the “Importance of Outdoor Play and Developing Your Outdoor Area” by Eco Envolve and “Making Music Fun” delivered by expert Deirdre Stephens, who has devised an introductory workshop especially for Childminders. Breda McCarthy, Team Leader, HSE Pre-school Services will also present a special talk to inform Childminders of the latest updates in the regulations.

Nationally, Childminding Week is an opportunity to focus on the quality care given at the heart of a home by notified Childminders and to encourage childminders and the children in their care to focus on imaginative learning. Galway City & County Childcare Committee offers ongoing support to Childminders and invites parents to view some of their good work on www.galwaychildcare.com.

The annual seminar is traditionally well attended by Childminders eager to network and learn new skills to enhance the time children spend in their care. Colette Coughlan, Childminder Advisory Officer, Galway City & County Childcare Committee encourages all Childminders and potential Childminders to participate. According to Colette, “Childminding Week in Galway is an opportunity for Childminders or those who are interested in starting a childminding service to network, learn and share their experience and knowledge. The annual Childminders’ Seminar offers pertinent information to Childminders to enhance the calibre of care offered to children in their services”.

Early booking is essential. There is a nominal €10 charge for the seminar (including lunch).
To book your place at the Childminders’ Seminar on Saturday, 28th April, contact Galway City & County Childcare Committee at mail@galwaychildcare.com, phone 091 752039 or view www.galwaychildcare.com.

Note: Department of Children and Youth Affairs grant funding is currently available to qualifying Childminders. Further details from Colette, Childminder Advisory Officer.

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today