News & Events

Seimineár Teanga agus UrlabhraSpeech and Language Seminar

Seimineár Teanga agus Urlabhra


"Ag cruthú an timpeallacht is fearr chun Cumarsáid agus Forbairt Teanga a chothú i bpáistí óga. "

le
Mari Caulfield, Teiripeoir Teanga agus Urlabhra
Dé Sathairn, 18 Meitheamh 2011

Óstán Pháirc an Mhionlaigh


10.00 r.n.. – 1.00 i.n.


Chun áit a chur in áirithe, glaoigh ar Choiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag 091 752039 nó seol ríomhphost chuig mail@galwaychildcare.com


Mari Caulfield
Is Teiripeoir Teanga & Urlabhra agus Oiliúnóir í Mari Caulfield a bhfuil taithí breis agus 30 bliain aici. Oibríonn sí leo siúd a bhfuil fadhbanna acu maidir le teanga agus urlabhra, moill agus neamhord forbartha, míchumas intleachta agus uathachas.
D’oibrigh Mari in eagraíochtaí éagsúla agus tá cáil domhanda uirthi maidir lena cuid oibre. Bíonn sí ag obair agus ag léachtóireacht thar lear – in ionaid i Sasana, Meiriceá, An Astráil agus An Áis ina measc.
Breis eolais faoi Mari Caulfield le feiceáil ar an láithreán gréasáin ag www.maricaulfield.com


 

Speech and Language Seminar

"Creating the Best Environment for Communication and Language Development
in the Preschool Child"

presented by:
Mari Caulfield, Speech and Language Therapist
Saturday, 18th June 2011
Menlo Park Hotel
10.00 a.m. – 1.00 p.m.

Contact Galway City & County Childcare Committee at 091 752039 or mail@galwaychildcare.com to book a place.

About Mari Caulfield
Mari Caulfield is a Speech and Language Therapist and Trainer with over 30 years experience in the areas of generalised speech and language disorders, developmental delays and disorders, intellectual disability and autism. She is a member of the Irish Association of Speech and Language Therapists, Irish Association of Speech and Language therapists in Private Practice, Royal college of Speech and Language Therapists, UK, and is registered by the Health Professional Council (HPC) in UK. Together with ongoing specialized speech and language courses, Mari has also trained in the areas of Montessori, Psychotherapy, Sensory integration.
Mari has worked in a variety of clinical and management roles in health care organisations and voluntary bodies in Ireland. Working collaboratively with team members, including other therapists, medical professionals, educators and parents, Mari encourages the sharing of experience and expertise amongst team members to ensure optimum quality of intervention for the child and family.
Internationally recognised for her pioneering work, Mari has been invited to lecture and work in many countries including the UK, USA, Australia and Asia.
Learn more about Mari Caulfield Speech and Language Therapy Centre at www.maricaulfield.com
 

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today