News & Events

Deontais Tuismitheoirí & Leanaí 2011Parent & Toddler Grants 2011

Tá deontais ceadaithe maidir le Grúpaí Tuismitheoirí agus Leanaí don bhliain 2011.  Ba chóir do ghrúpaí dul i dteagmháil le Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com roimh an Aoine, 27 Bealtaine chun breis eolais a fháil.

Má tá suim agat grúpa NUA Tuismitheoirí & Leanaí a eagrú, téigh i dteagmháil le Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe ag 091 752039 nó mail@galwaychildcare.com chun comhairle a fháil maidir le:

  • Riachtanais sonraí
  • Cúltaca agus Acmhainní atá ar fáil
  • Eolas maidir le deontais

 

Cliceáil anseo chun breis eolais a fháil faoi Ghrúpaí Tuismitheoirí agus Leanaí.

Funding is now available for Parent & Toddler Grants 2011.  Existing Parent & Toddler Groups should contact Galway City & County Childcare Committee at 091 752039 or mail@galwaychildcare.com before Friday, 27th May for further information about grant requirements.

If you are interested in setting up a NEW Parent & Toddler group, contact Galway City & County Childcare Committee at 091 752039 or mail@galwaychildcare.com for advice on:

  • Requirements
  • Support and Resources available
  • Grants / funding

Click here for further information on Parent & Toddler Groups.

Gallery

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today