News & Events

Póstaer maidir le Cosaint Leanaí seolta ag an gCoiste Cúram Leanaí"Concern, Contact, Consult" Child Protection Poster launched

Tá cosaint leanaí lárnach i ngach seirbhís cúram leanaí. Tá eolas soiléir, beacht riachtanach chun timpeallacht a chruthú ina bhfuil soláthróirí cúram leanaí muiníneach go bhfuil ar a gcumas dul i ngleic le himní maidir le cosaint leanaí. Tá hoiliúint leanaí ar bun ag Coiste Cúram Leanaí Chontae & Chathair na Gaillimhe i gcomhar le Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) go leanúnach. Chun cur leis an oiliúint sin, tá póstaer seolta ag an gCoiste a tharraingíonn aird ar cheisteanna tábhachtacha - má tá imní mar gheall ar cheist chosaint leanaí, cé leis ba chomhair dul i dteagmháil agus cé leis ar chomhair dul i gcomhairle? Is póstaer simplí, soiléir atá ann a thugann treoir do sholáthróirí cúram leanaí chun déileáil go héifeachtach le himní maidir le cosaint leanaí.
 
Tá spás fágtha ar an bpóstaer le haghaidh ainmneacha agus eolas teagmhála na ndaoine ainmnithe mar on le sonraí na n-Oibrithe Sóisialta / Garda Síochána a líonadh isteach.  Chomh maith leis seo, tá tic-bhoscaí ag íochtar an phóstaeir, ionas go mbeidh seirbhísí cúram leanaí in ann a dheimhniú go bhfuil beartas um chosaint i bhfeidhm; réamhscrúdú ón nGarda Síochána faighte nó á lorg i dtaobh gach baill foirne agus go bhfuil cód iompair reatha i bhfeidhm sa tseirbhís.  Seolfar amach póstaer chuig gach seirbhís cúram leanaí i gcathair agus i gcontae na Gaillimhe le crochadh sna hionaid in áit feiceálach. Is treoir é an póstaer don fhoireann agus cuirfidh sé tuismitheoirí ar a suaimhneas freisin go bhfuil polasaithe agus modhanna oibre maidir le cosaint leanaí i bhfeidhm sa tseirbhís.
 
Tar éis di an póstaer a sheoladh, mhínigh Bríd Burke, Oifigeach Eolais um Chosaint Leanaí (Children First) sa bhFeidhmeannacht Sláinte go bhfuil an póstaer seo rí-thábhachtach chun seirbhísí a spreagadh le duine ainmnithe maidir le cosaint leanaí a roghnú agus tá céimeanna soiléir leagtha amach ar an bpóstaer a thugann treoir conas gníomhú má bhíonn aon imní maidir le cosaint leanaí.     
 
Tá cead tugtha ag an gCoiste Cúram Leanaí d'aon seirbhís nó eagraíocht a bhíonn ag déileáil le páistí an póstaer a oiriúnú dóibh féin.  Déan teagmháil leis an gCoiste Cúram Leanaí ag 091-752039 má bhíonn aon cheist. Is féidir an póstaer a íoslódáil anseo.

Child Protection is a topic central to all childcare services. Clear, concise Information and knowledge are crucial to creating an environment where childcare providers feel confident in acting on child protection concerns. With this in mind, Galway City & County Childcare Committee has launched the "Concern, Contact, Consult" child protection poster. This poster, a collaboration between HSE and the Childcare Committee, highlights the 3Cs "Concern, Contact and Consult" and is a simple, step by step guide for childcare providers to deal effectively with child protection issues.

Following on from the ongoing Keeping Safe Child Protection training being carried out by HSE and Galway City & County Childcare Committee, the poster contains spaces in which the names and contact details of designated persons may be written along with another section for the details of the local HSE Duty Social Workers and Gardaí. The "Concern, Contact and Consult" poster includes tick boxes for each service to confirm that they have a child protection policy, Garda Vetting for staff and codes of behaviour in place. All childcare services in Galway will receive a poster to be displayed in their service. The poster will serve as a step-by-step guide for staff and will also make parents aware of the service's child protection policies and procedures.

After launching the poster, Bríd Burke, HSE Children First Information and Advice Officer, stated that "this poster is further encouragement to services to have a designated person for child protection and gives them clear information on what to do when a child protection concern arises."

The "Concern, Contact and Consult" poster is available to be used by any service or organisation working with children and can be downloaded here.

Contact Galway City & County Childcare Committee at 091 752039 or email mail@galwaychildcare.com for further information.

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today