News & Events

Comhdháil Cúram Leanaí 2010 Annual Childcare Conference & Gala Dinner

Beidh an tOllamh Pat Broadhead mar aoíchainteoir speisialta ag an gcomhdháil i mbliana.  Tá cáil ar ar an Ollamh Broadhead mar gheall ar an gcoincheap 'the whatever you want it to be place' a chuireann béim ar saor spraoi a chuireann ar chumas pháistí a dtimpeallacht féin a chruthú.  Taispeánann taighde go bhfuil an cineál seo spraoi tábhachtach do bhforbairt an pháiste agus go mbíonn tionchar dearfach ar scileanna litearthachta agus uimhearthachta mar aon le scileanna sóisialta de bharr an cineál spraoi seo.

Breis eolais faoin gcoincheap seo, teigh chuig Google leabhar Play and Learning in the Early Years le Pat Broadhead ag an nasc thíos – Lth 44-49:

http://books.google.ie/books?id=p5n

Is í Pat Broadhead údar an leabhair Early Years Play and Learning: Developing Social Skills and Cooperation. Breis eolais maidir le Pat ach cliceáil ar an nasc seo a leanas:

http://www.cendi.org/encuentro2009/pdf/broadhead-en.pdf

Beidh fáilte mhór freisin roimh Anne O'Connor, Síceolaí Páistí agus Bunaitheoir Rollercoaster.ie
Déanfaidh Anne cur síos ar bhealaigh chun cinntiú go bhfuil cumarsáid éifeachtach ar bun idir tuismitheoirí agus soláthróirí cúram leanaí chun leas an pháiste a chur chun cinn.

Déan teagmháil le Rosario ag an gCoiste Cúram Leanaí  - uimhir ghutháin 091 752039 nó seol ríomhphost chuig rosario@galwaychildcare.com le bróisúir agus foirm áirthinte a fháil. Is féidir an bróisiúr agus foirm áirithinte a íoslódáil ó www.galwaychildcare.com

Galway City & County Childcare Committee

Annual Childcare Conference

Galway Bay Hotel, Saturday, 4th December 2010

Celebrating the 10th Anniversary of Galway City & County Childcare Committee

This year Patricia Broadhead, Professor of Playful Learning at Leeds Metropolitan University will be a special guest speaker at the annual Childcare Conference. Pat has researched traditional areas of play provision in early years settings - sand, water, role play etc and observing their potential for bringing children together in co-operative play. From this work emerged 'the whatever you want it to be place', an open-ended role play area with flexible resources which stimulates high levels of co-operative play for both boys and girls.

This free play area within childcare services gives children the freedom to create their own environment, not only enhancing their communication and social skills, but also allowing them to achieve greater literacy and numeracy skills.

Her presentation: Communication, Play and Relationships in the Early Years will further explore the concept of "the whatever you want it to be place".

 

 

Click on the link to Google book, Play and Learning in the Early Years by Pat Broadhead – See pp44-49 for reference to the whatever you want it to be place:

http://books.google.ie/books?id=p5

Professor Broadhead is the author of Early Years Play and Learning: Developing Social Skills and Cooperation. See more about Pat Broadhead at the link below:

http://www.cendi.org/encuentro2009/pdf/broadhead-en.pdf

Galway City & County Childcare Committee are delighted to welcome Anne O'Connor, Child Clinical Psychologist and founder of www.rollercoaster.ie to this year's conference. With over 20 years experience, she has dealt with a diverse range of family-related issues in a practice offering psychological services to young children. Her talk entitled: Communication that works – Providers and Parents setting the framework for happy childcare will explore the setting up a clear communication system between childcare provider and parents to enhance the child's experience in any childcare setting.

One of the basic points she will be making is that good communication is the key ingredient to any successful relationship and Anne will then outline the characteristics of good communication.

Contact Galway City & County Childcare Committee at 091 752039 or mail@galwaychildcare.com to obtain a brochure and booking form. Brochures and booking forms can also be downloaded from www.galwaychildcare.com

If you have any questions or enquiries about our services, click the following link to contact us today